comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Գովազդ և հայտարարություն http://artsakhtert.com Wed, 19 Jun 2019 16:37:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/26350-2019-03-29-16-02-55 http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/26350-2019-03-29-16-02-55 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ազատ Արցախ՚ թերթը…

Ներկայացված գործերը կտպագրվեն տարվա ընթացքում՝ մինչև մրցույթի արդյունքների ամփոփումը տարեվերջին (2019թ.)։
Հանձնախմբի կողմից լավագույն ճանաչված գործերի հեղինակները կխրախուսվեն։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (047)94-33-32 և (047)94-48-13։
E-mail: artsakhtert@gmail.com

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Գովազդ և հայտարարություն Fri, 29 Mar 2019 15:59:16 +0000
Հայտարարություն http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/25878-2019-01-11-15-13-50 http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/25878-2019-01-11-15-13-50 Հայտարարություն
ՙԱզատ Արցախ՚ թերթը…

 Ներկայացված գործերը կտպագրվեն տարվա ընթացքում մինչև մրցույթի արդյունքների ամփոփումը՝ տարեվերջին (2019թ.)։ 

Հանձնախմբի կողմից լավագույն ճանաչված գործերը կխրախուսվեն։
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (047)94-33-32 և (047)94-48-13։

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Գովազդ և հայտարարություն Fri, 11 Jan 2019 15:11:06 +0000
ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/25215-2018-09-25-06-16-56 http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/25215-2018-09-25-06-16-56 Սիրելի հայրենակիցներ

 Հոկտեմբերի 14-ին հանրապետությունում մեծ շուքով նշվելու է գյուղատնտեսության աշխատողի օրը։ Հանրապետության Վերածննդի հրապարակում առավոտյան ժամը 9։00¬ից կանցկացվեն մի շարք մշակութային և տոնական միջոցառումներ։

Նշված միջոցառումներին համաժողովրդական բնույթ տալու նպատակով ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը կկազմակերպի նաև գյուղատնտեսական մթերքների և արտադրատեսակների նմուշների ցուցահանդես¬տոնավաճառ, ինչի շնորհիվ դուք կարող եք ոչ միայն ծանոթանալ ու համտեսել Արցախի բերքն ու բարիքը, այլ նաև գնել այն շուկայականից ցածր գներով։

Հանրապետության բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին և անհատներին  հնարավորություն է ընձեռվում իրենց մթերքն ու արտադրանքը ցուցադրելու և վաճառելու։ 

Ցուցահանդես¬տոնավաճառին մասնակցելու նպատակով մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 6-ը ցանկացողները կարող են հայտ ներկայացնել համապատասխան շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության բաժին կամ դիմել ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 04795-67-11 հեռախոսահամարով։

 

 

 

]]>
Գովազդ և հայտարարություն Tue, 25 Sep 2018 06:16:40 +0000
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/21972-voroshum http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/21972-voroshum ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ…

 Ղեկավարվելով Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ և 12-րդ հոդվածներով և ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների ընդլայնման ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունից՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.

1. Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում քաղաքաշինական ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը՝ Միշա Սենոյի Ժամկոչյանի սեփականությունը հանդիսացող 30 քառակուսի մետր կիսակառույց շինության և 3 հեկտար հողամասի (այսուհետ՝ Գույք, հասցե՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջան,քաղաք Բերձոր, 7 թաղամաս շինություն N 122, անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման N 0003735 վկայական, տրված՝ 27.09.2002 թվականին) նկատմամբ ճանաչել բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ՝ հետևյալ հիմնավորմամբ.

1) սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է օտարվող սեփականության սեփականատիրոջ շահերից, քանի որ ծրագիրը նպատակաուղղված է քաղաքաշինական ենթակառուցվածքների զարգացման  նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացմանը.

2) սույն որոշմամբ սահմանված ծրագրի արդյունավետ իրականացումը չի կարող ապահովվել առանց նշված սեփականության oբյեկտի oտարման, քանի որ այն գտնվում է ծրագրով ընդգրկված գոտու տարածքում,ինչից էլ առաջանում է տվյալ տարածքի ձեռքբերման նպատակահարմարությունը.

3) սույն որոշմամբ նշված տարածքի նկատմամբ ճանաչված բացառիկ՝ գերակա հանրային շահը չհիմնավորված վնաս չի պատճառում նշված տարածքի սեփականատերին։

2. Սահմանել, որ՝

1) բացառիկ՝գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքի ձեռք բերող է հանդիսանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմը.

2) uեփականության oտարման գործընթացն uկuելու վերջնական ժամկետ է uահմանվում uույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ոչ ուշ, քան երեք ամիuը.

3) oտարման գործառույթների իրականացման աշխատանքները համակարգող և oտարման գործառույթների իրականացման համար պատաuխանատու պետական լիազոր մարմինը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմն է։

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարին՝ ապահովել uույն որոշմամբ uահմանված բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքի նկատմամբ uույն որոշումից բխող գույքային իրավունքների պետական գրանցումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ու ժամկետներում՝ uույն որոշմամբ uահմանված ձեռք բերողի uեփական միջոցների հաշվին։

4. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տասներորդ oրվանից։

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

7 նոյեմբերի 2016 թ.                                                                         

դ 690-Ն                 ք. Ստեփանակերտ

 

 

 

]]>
Գովազդ և հայտարարություն Fri, 09 Dec 2016 11:17:37 +0000
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՊՐԻԼԻ 4-13 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/20630-hanganakutyun http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/20630-hanganakutyun Արցախի Հանրապետության կառավարության…

Իսկ միայն ապրիլի 13-ին փոխանցումները կազմել են 222163,041 դրամ՝ 507 անձանց կողմից։ 

Հիշեցնենք, որ ողջ գումարն ուղղվելու է պաշտպանության բանակի մարտունակության հետագա ամրապնդմանը։ Կառավարությունը, Արցախի ողջ բնակչության անունից, իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր նվիրատուներին՝ հավաստիացնելով, որ յուրաքանչյուր լումա էական նշանակություն է ունենալու Արցախի անվտանգության ապահովման գործում։ 

Տեղեկացնենք, որ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կայքում գործում է վիրտուալ POS-տերմինալ, որի միջոցով հնարավոր է վիզա, մասթեր և արքա քարտերով առցանց փոխանցումներ կատարել։ Տերմինալի էջի հղումը՝ ստորև. 

http։//minfin-nkr.am/?section=payameria/index 

Իսկ բանկային հաշվեհամարներին փոխանցումների համար նայել հետևյալ տվյալները՝ 

Սպասարկող բանկ՝ ՙԱրցախբանկ՚ ՓԲԸ 

Հասցե՝ Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան 

SWIFT՝ ARTSAM22 

Ստացող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 

Հաշվի համարը՝ 22300612211100 (ՀՀ դրամ). 

Հաշվի համարը՝ 22300110153200 (ԱՄՆ դոլար). 

Հաշվի համարը՝ 22300200153300 (Եվրո). 

Հաշվի համարը՝ 22300400153100 (ՌԴ ռուբլի)։ 

Տեղեկացնենք, որ փոխանցումների հաշվետվությունը պարբերաբար թարմացվում է նաև ֆինանսների նախարարության կայքում. 

http։//minfin-nkr.am 

ԱՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

 

 

 

 

 

]]>
Գովազդ և հայտարարություն Fri, 15 Apr 2016 12:30:55 +0000
ՏՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/19574-tonakan-mijocarumner http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/19574-tonakan-mijocarumner Սիրելի հայրենակիցներ Հոկտեմբերի…

Հանրապետության Վերածննդի հրապարակում առավոտյան ժամը 9-ից կանցկացվեն մի շարք մշակութային և տոնական միջոցառումներ: Նշված միջոցառումներին համաժողովրդական բնույթ տալու նպատակով ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը կկազմակերպի նաև գյուղատնտեսական մթերքների և արտադրատեսակների նմուշների ցուցահանդես-տոնավաճառ, ինչի շնորհիվ դուք կարող եք ոչ միայն ծանոթանալ ու համտեսել Արցախի բերքն ու բարիքը, այլ նաև գնել այն շուկայականից ցածր գներով: Հանրապետության բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին և անհատներին հնարավորություն է ընձեռվում իրենց մթերքն ու արտադրանքը ցուցադրելու և վաճառելու: Ցուցահանդես-տոնավաճառին մասնակցելու նպատակով մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ը ցանկացողները կարող են հայտ ներկայացնել համապատասխան շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության բաժին կամ դիմել ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (047) 94-49-45 հեռախոսահամարով:

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 

 

 

]]>
Գովազդ և հայտարարություն Tue, 06 Oct 2015 06:37:27 +0000
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/7652-անհրաժեշտ-է-օգնություն http://artsakhtert.com/arm/index.php/advertising-and-announcement/item/7652-անհրաժեշտ-է-օգնություն Ստեփանակերտ քաղաքի 16-ամյա…
Անժելիկայի ծնողներն, ովքեր երկար տարիներ սպասել են նրա լույս աշխարհ գալուն, ի սեր Քրիստոսի  ակնկալում են բոլոր բարի կամքի տեր մարդկանց օգնությունը: 
ՙԿոնվենսբանկում՚ բացվել է հաշվեհամար` 1930047979760100: Այլ  հարցերով կարող եք կապվել նաև ծնողների հետ 097-31-85-51 հեռախոսահամարով:

 
]]>
Գովազդ և հայտարարություն Tue, 07 Oct 2014 06:28:44 +0000