[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 03 Հուլիսի 2019

Աշխատանքային այց

Հուլիսի 3-ին հայկական երկու հանրապետությունների միջև առկա ռազմական համագործակցության ծրագրի համաձայն՝ աշխատանքային այցով ՊԲ է այցելել ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը:

ԻՆՉ­ՊԵՍ ՊԱ­ՀԵԼ ՈՒ­ՂԵՂՆ Ա­ՌՈՂՋ ՎԻ­ՃԱ­ԿՈՒՄ

Գլ­խու­ղե­ղի աշ­խա­տան­քի վրա բա­ցա­սա­բար է ազ­դում վատ նա­խա­ճա­շե­լը կամ ընդ­հան­րա­պես չնա­խա­ճա­շե­լը, ինչ­պես նաև երբ սն­վում ենք մե­քե­նա­յում ու միա­ժա­մա­նակ խո­սում հե­ռա­խո­սով, երբ ծխում ենք, ալ­կո­հոլ օգ­տա­գոր­ծում և ա­նընդ­հատ գտն­վում սթ­րե­սա­յին ի­րա­վի­ճակ­նե­րում։ Մենք շա­րու­նակ լար­ված վի­ճա­կում ենք պա­հում մեր ու­ղե­ղը՝ փո­խա­րե­նը ո­չինչ չտա­լով նրան, գրում է Bucataria Noastra կայ­քը։

Subscribe to this RSS feed