[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙՀԱԿԱՐԻ՚ ՍՊԸ-ԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Նունե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

 Փետրվարի 28-ին տեղի է ունեցել ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը:

Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր ՙՀակարի՚ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ՙՀագարի-2՚ փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելուն: Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետ Կարեն Բեգլարյանի ներկայացմամբ` ընկերության հայտը նախապես քննարկվել է, հաստատվել, որ այն համապատասխանում է Հանձնաժողովի համապատասխան որոշմամբ սահմանված պահանջներին և ներկայացվել առաջարկություն: Նիստին որոշվեց վերոհիշյալ ՍՊԸ-ն ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի Հագարի գետի համապատասխան գետահատվածներում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրել մինչև 2035թ. գործողության ժամկետով: Կառուցման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2020թ. նոյեմբերը: ՀԾՏՄԿՊՀ-ն նաև ընկերության հետ հստակեցրել է տրամադրվող լիցենզիայի պայմանները:
Նիստի ընթացքում հայտարարվել է մի շարք ազատ (չզբաղեցված) հաճախականությունների շերտերում՝ ԱՀ տարածքում, ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզավորման մրցույթ: Ըստ Հեռուստատեսության, ռադիոյի և հեռահաղորդակցության կարգավորման բաժնի պետ Աննա Առաքելյանի՝ մրցույթին կարող են մասնակցել իրավաբանական անձ հանդիսացող մասնավոր ընկերությունները, որոնք մրցույթին մասնակցելու հայտն ու կից փաստաթղթերը Հանձնաժողովի աշխատակազմ կարող են ներկայացնել 2019թ. փետրվարի 28-ից մինչև մարտի 29-ը:
Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկված էր նաև ՀԾՏՄԿՊՀ 2018թ. գործունեության հաշվետվությունը, որը ներկայացրել է աշխատակազմի ղեկավար Հայկ Թորոսյանը: Տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել հանձնաժողովի 18 նիստ, ընդունվել է 79 որոշում, լիցենզավորվել է 16 և հաշվառման վերցվել 9 նոր սուբյեկտ, գրանցվել է 14 պայմանագիր: Ստուգումների, դիտանցումների անցկացման նպատակով 249 հրաման է պատրաստվել, մշակվել և ընթացքավորվել հազարից ավելի գրություն. սա Հանձնաժողովի գործունեության մի մասն է: Ըստ զեկուցողի՝ ծառայողական պարտականություններով և աշխատանքային ծրագրերով պայմանավորված՝ Հանձնաժողովի աշխատակիցները 88 անգամ գործուղվել են հանրապետության շրջաններ, ՀՀ և արտերկիր: Հանձնաժողովի թեժ գծի և ֆեյսբուքյան էջի միջոցով ընդունվել է 13 դիմում-բողոք: Կառույցի կայքէջը տարվա ընթացքում 8800 այցելու է գրանցել:
Հ. Թորոսյանն անդրադարձել է նաև հանձնաժողովի կողմից իրականացվող կարգավորման և վերահսկման միջոցառումներին` նշելով, որ Էներգետիկայի բնագավառում իրականացվել են էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի լիցենզավորված անձանց ֆինանսական հաշվետվությունների և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունների վերլուծություն, լիցենզավորված գործունեության իրականացման պայմանների վերահսկում, սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունների ամփոփում և բազայի համալրում: Տրամադրվել է էներգիայի արտադրության 14 լիցենզիա. 2019թ. հունվարի դրությամբ հանրապետությունում, բացի ՙՍարսանգՀԷԿ՚-ից գործում են 25 փոքր և կառուցման փուլում են 14 փոքր հէկեր: Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մանրածախ գների մոնիթորինգի, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտման, գերիշխող դիրքի ճանաչման, ապրանքային շուկաների կառուցվածքի և գնագոյացման դեպքերի ուսումնասիրության, ինչպես նաև մենաշնորհ և գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունների վերլուծության ուղղությամբ:
Տարվա ընթացքում մայրաքաղաքում իրականացվել է պարենային և ոչ պարենային 43 ապրանքային շուկաների 80 ապրանքատեսակների մանրածախ գների 58 մոնիթորինգ 30 առևտրային օբյեկտում, կատարվել դրանց արդյունքների վերլուծություն: Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրված ապրանքատեսակներից գնանկում արձանագրվել է 28 ապրանքատեսակի, գնաճ` 13-ի համար: Մենաշնորհ և գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի, իրացման ծավալների և գնային քաղաքականության ուսումնասիրության արդյունքում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտման և գերիշխող դիրքի չարաշահման երևույթներ չեն հայտնաբերվել:
Տարվա ընթացքում շարունակվել է սերտ համագործակցությունը ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող, Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական ու Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովների հետ:
Նշելով, որ նիստին ներկայացվել են Հանձնաժողովի տարեկան գործունեության ամփոփ և ցուցանիշային տվյալները, ՀԾՏՄԿՊՀ նախագահ Միքայել Վիրաբյանը տեղեկացրել է, որ հաշվետվության ամբողջական տարբերակը մամուլի միջոցով կներկայացվի հանրությանը: