[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` աշխատակազմի փորձագիտական ծառայության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 2.2-16) թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ (մանրամասները ԱՀ ԱԺ պաշոնական կայքում www. nankr.am, հեռ. 94-85-08).

Դիմումները պետք է ներկայացվեն սույն հայտարարության հրապարակումից հետո՝ 15 օրվա ընթացքում:

Մրցույթը կկայանա ս.թ. հուլիսի 7-ին, ժամը 11.00-ին, ԱՀ Ազգային ժողովի շենքում (հասցեն՝ ք.Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց, 2):