[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

 3 հունիսի 2020                                                        N 48-Ն

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 829-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

 ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է.

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ  բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» N 829-Ն որոշման հավելվածի ցանկը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ տողերով`

<< 

19.

Վարյա Ներսիսյան

վարելահող

105-001

0,42

20.

Ռաֆիկ Ղարիբյան 

Բորիս Ղարիբյան 

վարելահող

103-007

1,08

21.

Աշխեն Վանյան

վարելահող

104-025

0,4

>>:

2. Uույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող  oրվանից:                                                                                                            

 

«Հաստատում եմ»

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ