[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՐՑԵՐ ԷԻՆ

Շուշիի շրջխորհրդի հերթական նիստի օրակագում ՙՇրջանի 2016 թ. համայնքային բյուջեի տարեկան  կատարողականի մասին՚, ՙՇուշիի սոցիալական ծառայության  տարածքային գործակալության կողմից 2016 թվականին  կատարված աշխատանքների մասին՚ և այլ հարցեր էին։

 Ներկայացնելով տեղեկատվություն առաջին հարցի վերաբերյալ` շրջվարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման բաժնի վարիչ Օֆելյա Թովմասյանը նշեց, որ 2016 թվականին  շրջանի  համայնքային  բյուջեի տարեկան եկամուտների  պլանը   կատարվել է  78 %-ով,  պլանային  24834 հազ. դրամի   փոխարեն բյուջե է մուտքագրվել   19377  հազ. դրամ եկամուտ։ Հողի վարձավճարի հարկը կատարվել է բոլոր համայնքների կողմից։ Ֆոնդային  բյուջեի  հարկատեսակներից չի կատարվել տիրազուրկ գույքի օտարումից ստացված մուտքերի պլանը։ 2016 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում շրջանի համայնքներին տրամադրվել է 127300 հազ. դրամ դոտացիա։ Շրջանի համայնքային բյուջեի դրամարկղային   ծախսը  կազմել է 146735 հազ. դրամ` պլանային 155356 հազ. դրամի  փոխարեն, այսինքն՝   ծախսերի  պլանը  կատարվել է   94,5%-ով: Փաստացի  ծախսը  կազմել  է   149158 հազ. դրամ։ Բյուջեի   ծախսերի     հոդվածներում  գերածախսեր  չեն արձանագրվել։ 

Շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության կողմից 2016թ. կատարած աշխատանքների  մասին  տեղեկատվություն ներկայացրեց գործակալության պետ Մանանա Գոգմաչաձեն: Նա նշեց, որ պետական բյուջեի հաշվին Արցախյան պատերազմի   հաշմանդամներին, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, Մեծ Հայրենականի հաշմանդամներին և մասնակիցներին տրամադրվել է  7 միլիոն 673 հազար դրամ ընդհանուր գումարի միանվագ  դրամական օգնություն՝  մայիսի 9-ի, սեպտեմբերի 2-ի և դեկտեմբերի 10-ի  տոն օրերի կապակցությամբ։  Շարունակվել են ծնելիության և բազմազավակության խթանմանն  ուղղված  ծրագրերը։ Տարվա ընթացքում  130 նորածին երեխայի տրամադրվել է  միանվագ նպաստ, որի գումարը կազմում է 30 միլիոն  300 հազ. դրամ։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից  առավել կարիքավոր 10 ընտանիքի տրամադրվել է 20 քառ. մետր վառելափայտ։

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից  շրջանի 410 ընտանիքի  տրամադրվել է 6 տոննա  սննդամթերք։  Նշված  օգնությունը  բախշվել է  բազմազավակ,  մանկուց հաշմանդամ, 2 զոհ ունեցող  ընտանիքներին, միայնակ թոշակառուներին, հաշմանդամներին,  անապահով ընտանիքներին, վերաբնակիչներին, փախստականներին։ Տարվա  ընթացքում գործակալության  աշխատողների կողմից  այցելություններ են կատարվել  միայնակ  թոշակառուների  տները։   Գործակալություն մուտք գործած բոլոր  դիմումներն   ուսումնասիրվել են  և հնարավորության  սահմաններում  տրվել  համապատասխան  լուծումներ։ Նշվեց, որ գործակալության կողմից ժամանակին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն են ներկայացվել հայտեր, հաշվետվություններ, պահանջագրեր։ 2016թ. ԼՂՀ  աշխատանքի  և սոցիալական հարցերի  նախարարության վերահսկողության և սոցիալական մոնիթորինգի վարչության կողմից   ստուգումներ են անցկացվել գործակալությունում  2015-2016թթ.  մայիս ամսվա կտրվածքով, ինչի արդյունքում   թերություններ և բացթողումներ  չեն  արձանագրվել։

Նիստի վերջում շրջվարչակազմի ղեկավար Վ.Կասյանը, անդրադառնալով ԼՂՀ Սահմանադրության  առաջիկա հանրաքվեին, կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել երկրի գլխավոր օրենքի հաստատման գործընթացին։

Նիստում քննարկվեցին շրջանի  սոցիալ-տնտեսական կյանքին վերաբերող այլ հարցեր։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից պատասխանատու անձանց տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ։

Անահիտ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ք. Շուշի