[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

Փետրվարի 27-ին տեղի ունեցավ  Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը: 

 Հանձնաժողովը հաստատեց էլեկտրաէներգիայի (հզորության) և բնական գազի ներկրման և արտահանման գործունեության  լիցենզավորման` նոր խմբագրությամբ կարգը: Սույն կարգը սահմանում է վերոնշյալ գործունեության իրականացման համար լիցենզիայի հայտի ընդունման, քննարկման, տրման, մերժման, նրա գործողության ժամկետի երկարաձգման, կորուստի դեպքում կրկնօրինակի տրամադրման ընթացակարգերը: Կարգը  հնարավորություն է տալիս լիցենզիան ստանալու կամ երկարաձգելու համար հանձնաժողով ներկայացվող փաստաթղթերի քանակը կրճատել և հստակեցնել, իսկ երաշխիքի չափը նվազեցնել 10 անգամ: Այդ կարգով երաշխիք կարող է տրամադրվել ինչպես ԱՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ-ում գործող որևէ բանկի, վարկային կամ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից: Այսինքն`  ընթացակարգն ավելի է հստակեցվել ու պարզեցվել:  

Հանձնաժողովը բավարարեց ՙՎիսավտ՚ ՍՊԸ-ի`  ընկերության կանոնադրական կապիտալի  40 տոկոս բաժնետոմսերը  վաճառելու  թույլտվության հայտը,  ինչպես նաև ՙԱրցախկապ՚ ՓԲԸ-ի հայտը` ռադիոռելեային կապի գծերի շահագործման, ռադիոհաճախականությունների օգտագործման  թույլտվության համար: 

Հանձնաժողովը 2016թ. դեկտեմբերի 22-ին հայտարարել էր ԱՀ տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագրերի, կաբելային (լարային) հեռարձակման (վերահեռարձակման) մրցույթ: Սահմանված ժամկետում հանձնաժողով հայտ է ներկայացրել միայն ՙԱրմինկո-ՆԿ՚ ՍՊԸ-ն: Կարգի համաձայն`  ծրարի պարունակությունը հրապարակեց ընկերության ներկայացուցիչը: Ըստ նրա` ընկերությունը նախնական փուլում  հանրությանը կտրամադրի մինչև 150 հեռուստաալիք: Հանձնաժողովը մրցույթին ներկայացված ծրարի պարունակությունն  ուսումնասիրելուց հետո  հարցի վերաբերյալ որոշումը, համաձայն օրենսդրության, կհրապարակի հաջորդ օրը:           

Նիստի ընթացքում ներկայացվեցին նաև 2017թ. փետրվարի 20-ի ԼՂՀ Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ հանրաքվեի քարոզչության ժամանակաընթացքում  վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից քարոզչության լուսաբանման գործընթացի մշտադիտարկման արդյունքները: 

Սվետլանա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ