[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 21 Հոկտեմբերի 2019

ՆՈՐ ԼԻՑՔԵՐՈՎ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ

Արևա­յին ե­ղա­նա­կը, ար­ցա­խյան ջերմ ըն­դու­նե­լու­թյունն ու ան­մի­ջա­կա­նու­թյու­նը ա­ռա­ջին վառ ու ա­ռիք­նող տպա­վո­րու­թյունն է այն ի­րա­կա­նու­թյու­նից, ո­րոնք Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րի հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րից շա­տե­րը զգա­ցել են ա­ռա­ջին ան­գամ ժա­մա­նե­լով Ար­ցախ։

Subscribe to this RSS feed