[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 10 Հուլիսի 2019

ՑԱՎԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 10-ին ցավակցական հեռագիր է հղել գեներալ-մայոր Ֆելիքս Գզողյանի ընտանիքին:

ՐԱՖ­ՖԻ ՋԵՆ­ԴՈ­ՅԱՆ՝ ՆԿԱ­ՐԻ­ՉԸ ՊԵՏՔ Է ՊՐՊ­ՏՈՂ ԼԻ­ՆԻ

Ըն­դուն­ված է հա­մա­րել, որ հա­յերն ի­րենց հո­գե­կերտ­ված­քով եվ­րո­պա­կան մյուս ժո­ղո­վուրդ­նե­րից ա­վե­լի շատ ֆրան­սիա­ցի­նե­րին են մոտ։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ Ֆրան­սիա­յում հայ­կա­կան հա­մայնքն ա­մե­նա­բազ­մա­մարդն է։

Subscribe to this RSS feed