[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Ուրբաթ, 19 Հուլիսի 2019

Հանդիպում ՀՀ ՀԾԿ հանձնաժողովի հետ

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հուլիսի 19-ին ընդունել է եռօրյա  աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած ՀՀ հանրայինծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի  պատվիրակությանը՝ Հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանի գլխավորությամբ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՄՈՏ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 19-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության hանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պատվիրակությանը` կառույցի ղեկավար Գարեգին Բաղրամյանի գլխավորությամբ:

ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 18-ին Տիգրանակերտում անց է կացրել ընդլայնված խորհրդակցություն՝ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը վերաբերող հարցերի շուրջ:

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

Ըստ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ոս­տի­կա­նու­թյան օ­պե­րա­տիվ ամ­փո­փագ­րե­րի` ս.թ. հու­լի­սի 10-17-ն ըն­կած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում ար­ձա­նագր­վել է մարմ­նա­կան վնաս­ված­քի ա­ռա­ջաց­մամբ ճա­նա­պար­հատ­րանս­պոր­տա­յին 2 պա­տա­հար, ին­չի հետևան­քով 2 քա­ղա­քա­ցի ստա­ցել է մարմ­նա­կան վնաս­վածք­ներ։

Subscribe to this RSS feed