[ARM]     [RUS]     [ENG]

Արձանագրվել է 3 ապրանքատեսակի միջին գների նվազեցում

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի ՏՄՊ վարչության մասնագետների կողմից 2022թ. դեկտեմբերի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 22 առևտրային օբյեկտներում 56 լայն սպառման ապրանքատեսակների դիտարկման արդյունքում, նախորդ դիտանցման (16.12.2022թ.) համեմատ, արձանագրվել է 3 ապրանքատեսակի միջին գների նվազեցում (գների մոնիթորինգ):
Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի ՏՄՊ վարչության մասնագետների կողմից 2022թ. դեկտեմբերի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքում գործող 8 դեղատներում որոշ դեղերի, մանկական կերերի և տակդիրների դիտարկման արդյունքում, նախորդ դիտանցման (16.12.2022թ.) համեմատ, արձանագրվել է 5 ապրանքատեսակի միջին գների նվազեցում։
 
[ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով]