[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ՝ ԼՈՒՐՋ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարցազրույց ՙՀադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան՚ ՊՈԱԿ-ի  
տնօրեն  Նվեր  ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ  հետ
¬Պարոն Բաղդասարյան, հայտնի է, որ 2013թ. հունվարի  1-ի  դրությամբ  շրջանում  գրանցվել է  7696 գլուխ ԽԵԱ, որից  կովեր  3142 գլուխ: Անցած  տարվա  նույն  ժամանակաշրջանի  համեմատությամբ  ԽԵԱ¬ի  գլխաքանակը  ավելացել է 944 գլխով: Աճ է  գրանցվել  նաև  ՄԵԱ  գլխաքանակում` 1678 գլխով, խոզերի  գլխաքանակն  ավելացել է  1047 գլխով:
Ինչպես  երևում է  թվերից, անասնագլխաքանակի  զգալի  աճ է  գրանցվել։ Ձեր  կողմից  ի՞նչ  աշխատանքներ են  իրականացվում  կայանում։ 
- Շրջանի  անասնաբուժական  ծառայությունը  բավականին ծավալուն  աշխատանք է կատարում համայնքներում կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների  ախտորոշման, կանխման  ու վերացման ուղղությամբ, առանձնապես մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր  հիվանդություններից զերծ պահելու, բուժսանիտարական տեսակետից որակյալ մթերքներ  ապահովելու  նպատակով: Իրականացվում են  միջոցառումներ  սուր  վարակիչ, առանձնապես   վտանգավոր  և  կարանտինային հիվանդությունների կանխարգելակման  ու  վերացման  ուղղությամբ: Մեծ ջանքեր  ենք  գործադրում շրջանի  տարածքը  հարևան  շրջաններից ներթափանցած  ԽԵԱ  մի  շարք հիվանդությունների բռնկման կանխարգելակման, կարանտինային սահմանափակումների իրականացման  ուղղությամբ: Հաջողվել է կասեցնել բրուցելյոզի զարգացումը Թաղոտ, Մարիամաձոր, Մեծ Թաղեր (Գումշաթլու), Բանաձոր, Նորաշեն, Ազոխ, Ակնաղբյուր, Ուխտաձոր, Ջրակուս համայնքերում: Մեր մասնագետներն անմիջական  մասնակցություն  են  ունեցել  համայնքներում  անասնագլխաքանակի  հաշվառման  գործընթացին:
-Անասնապահության զարգացմանն ինչպե՞ս է նպաստում  անասնաբուժական ծառայությունը։
- Ներկա  դրությամբ անասնաբուժական  ծառայությունն  իրականացվում է  23 աշխատողների  կողմից, որոնք սպասարկում են շրջանի 30 համայնք։ Մասնագետների  պակասության  պատճառով  դժվարություններ  են  առաջանում  Ծամձորի, Արևշատի, Խանձաձորի, Բանաձորի  և Առաքելի համայնքներում ծառայություն իրականացնելու գործում: Այդ համայնքներում սպասարկումը  կատարվում է  Մեծ Թաղերի  և  Հադրութի  անասնաբույժ  մասնագետների  կողմից: Առկա  անասնագլխաքանակի  հաշվառումով  կազմվում է  միջոցառումների պլան, ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարարության  անասնաբուժական  տեսչության  կողմից տրամադրվում են համապատասխան պատվաստանյութեր` նախազգուշական պատվաստումներ  կատարելու  համար: Համայնքների  ղեկավարներին իրազեկվում է  տարվա  ընթացքում  կազմակերպվելիք  միջոցառումների  մասին, միաժամանակ  նրանց  տեղյակ է  պահվում, որ  այդ  միջոցառումների  կատարումը  պարտադիր է, որովհետև  չկատարելը  հիվանդությունների  առաջացման  և  տարածման  պատճառ  կդառնա: Նման  դեպք  է  գրանցվել  Առաքելի  համայնքում  և ՙՂարղա Բազար՚  տարածքում, որտեղ  անասունների  պատվաստումից  հրաժարվելու պատճառով առաջացել է ՙԽշխշան պալար՚   հիվանդությունը: Կայանը  կազմակերպում  և  իրականացնում է  կենդանիների  վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ուղղությամբ նախատեսված  անասնաբուժական  համապասխան  միջոցառումներ, պատվաստումներ: Նախորդ  տարիների համեմատությամբ   պակասել է  հարկադիր  մորթը, վերացվել  մի  շարք  վարակիչ  հիվանդություններ:
- Վերջերս  ԼՂՀ վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցության  հիմնական  թեման  խոզերի  աֆրիկյան  ժանտախտի  դեմ  պայքարի  հարցերն  էին։ Ի՞նչ է  արվում   այդ  ուղղությամբ։ 
- Շրջանում  2013թ. հունվարի  1-ի  դրությամբ  առկա է  3277 գլուխ խոզ՝   անցյալ  տարվա 1047-ի դիմաց: Մեր  կողմից  մշակվել է  միջոցառումների  ծրագիր, որի  մասին  տեղյակ է  պահվել    համայնքների  ղեկավարներին: Ոստիկանության շրջանային բաժնի աշխատողների հետ կազմակերպվել են շրջայցեր, ձգտել  ենք  հասնել  նրան, որ խոզերի բտումն իրականացվի մսուրային  պայմաններում: Միջոցներ են  ձեռնարկվում, որ  այդ  հիվանդությունը  չթափանցի  շրջան:
- Ի՞նչ դժվարությունների  եք  առնչվում  իրականացվող  աշխատանքներում։
- Այսօրվա  պայմաններում  շատ  դժվար է իրականացնել  անասնաբուժական  գործը, գյուղերում  չկան  տիպային  ֆերմաներ, կերային  ամուր  բազա, իսկ  մի  շարք  համայնքներում  անասնատերերի  անտարբեր  վերաբերմունքը մեծ դժվարություններ  է  առաջացնում: Գլխաքանակի  մասին ոչ ճիշտ տեղեկությունները  հնարավորություն չեն տալիս  բավարար  քանակությամբ  պատվաստանյութեր ստանալ, որի  հետևանքով  առկա  գլխաքանակը  լրիվությամբ  չի ընդգրկվում  միջոցառումներին: Դժվարությունների  առաջ  ենք  կանգնում  համայնքներում  կարանտինային  սահմանափակումներ կատարելու ժամանակ։ Անհանգստացնում են մեր շենքային  պայմանները: Սկսված է  անասնաբուժական  սպասարկման  կայանի  վարչական շենքի  շինարարությունը, որը, սակայն, դանդաղ է ընթանում։ 
 
Էդիկ ԴԱՎԹՅԱՆ
ք. Հադրութ