[ARM]     [RUS]     [ENG]

Բազմաբնակարան շենք՝ Վ. Մամիկոնյան փողոցում

Շարունակվում են Վ. Մամիկոնյան փողոցում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի աշխատանքները: Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում Ստեփանակերտ քաղաքի Վ. Մամիկոնյան թիվ 21 հասցեում շարունակվում են բազմաֆունկցիոնալ շենքի կառուցման աշխատանքները։ Կառուցապատման աշխատանքներն իրականացնում է «Կապավոր» ՍՊԸ-ն։ Բազմաբնակարան շենքի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2024թ.-ի ապրիլ ամիսը։

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն