[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՍՏԱՆԱ ՏԵՂԵՐՈՒՄ

Կառավարության նիստում

Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ կառավարության հերթական նիստը, որը վարում էր վարչապետ Արա Հարությունյանը:

Կառավարության հավանությանն արժանացան և ԼՂՀ օրենքներում առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները: 

Վերջին օրինագծով հստակեցվում են լիազոր և տարածքային մարմինների լիազորությունները և կարգավորվում հուշարձանների սեփականատերերի իրավունքները: Այդ փոփոխություններով պայմանավորված լրացումներ են նախատեսվում նաև և ԼՂՀ օրենքներում:

Գործադիրը հաստատեց  ԼՂՀ պետական բարձրագույն, նախնական մասնագիտական  և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև  ՀՀ բուհ-երում ԼՂՀ-ին հատկացվելիք  2013-14 ուսումնական տարվա բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով անվճար, վճարովի և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով առկա և հեռակա ուսուցմամբ տեղերը: Հնչեցին առաջարկություններ պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների գծով ՀՀ բուհերում պահուստային ֆոնդից տեղեր հատկացնելու վերաբերյալ: Վարչապետը հանձնարարեց ուշադրություն դարձնել նաև Երևանում և արտերկրում պետպատվերով ուսում ստացող քաղաքացիների հետ կնքված պայմանագրերի կետերը ի կատար ածելուն: Նիստում սահմանվեց նաև ուսուցիչների ատեստավորման անցկացման կարգը: Մարտի 15-ից կսկսվի հերթական ատեստավորումը` հանրապետության տարբեր դպրոցների շուրջ 900 ուսուցիչների ընգրկմամբ:

Մեկ այլ որոշում ընդունվեց` ելնելով զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների  անդամների՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի փոխարեն ամենամսյա դրամական օգնության, ինչպես նաև որոշման այլ դրույթների կիրարկման ժամանակ առաջացած խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից: Մինչ այժմ զոհված զինծառայողների ընտանիքների այն անդամներին, որոնց կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի փոխարեն սահմանված ամենամսյա դրամական օգնության իրավունքը ծագել է 2011թ. օգոստոս ամսից հետո, ԼՂՀ զինկոմիսարիատի կողմից կենսաթոշակ կամ դրա փոխարեն ամենամսյա դրամական օգնություն չի նշանակվել՝ բյուջետավորման գործընթացի հետ կապված։ Որոշմամբ  նախատեսվում է բավարարել այդ քաղաքացիների դրամական հասանելիքը, ովքեր կդիմեն և անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը կներկայացնեն մինչև 2013թ. մայիսի 1-ը:

Օրակարգային հինգ հարցեր վերաբերում էին առողջապահության ոլորտին. հաստատվեցին 2013թ. գյուղական բնակչությանը մասնագիտացված բուժօգնության կազմակերպման ծրագիրը և ժամանակացույցը: Ծրագրի շրջանակներում հանրապետության գյուղական բնակչությունը տեղում կստանա բուժօգնություն: Սահմանվեցին նաև ախտաբանաանատոմիական փորձաքննությունների անցկացման,  դրանց արդյունքները պետական մարմիններին և այլ անձանց տրամադրելու կարգերը, փոփոխություններ կատարվեցին նախկին որոշումներում:

Գործադիրը որոշում ընդունեց ռոյալթիների հաշվարկման համար իրացումից հասույթի հաշվարկման կարգի մասին, սահմանվեցին հարկադիր աճուրդների կազմակերպման և անցկացման դեպքերը:

 Մեկ այլ որոշմամբ հաստատվեցին Հայաստանի և Արցախի տարբեր բնակավայրեր ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումները:

Ի գիտություն ընդունվեցին  ԼՂՀ առողջապահության, կրթության և գիտության  նախարարությունների, ինչպես նաև ԿԱ սպորտի պետական կոմիտեի և փրկարար ծառայության` անցած տարվա գործունեության հաշվետվությունները: Ոլորտի պատասխանատուները կառավարության ղեկավարից ստացան հանձնարարականներ:

Տեղեկատվություն տրվեց նաև 2013թ. փետրվարի 13-17-ը Իտալիայի Միլան քաղաքում կայացած միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսում ԼՂՀ պատվիրակության մասնակցության վերաբերյալ:

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության

և հասարակայնության հետ կապերի բաժին