Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Wednesday, 05 June 2019

«Ազատ Արցախ» թերթի եւ «Արցախպրես» լրատվական գործակալության հարցազրույցը Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ

-Պարո՛ն Նախագահ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է, որ նախորդ իշխանությունների ժամանակ Արցախի ղեկավարությունը տեղյակ չի եղել բանակցային գործընթացի մանրամասներին:

Արդյո՞ք պաշտոնական Ստեփանակերտը տեղյակ չէր այդ մանրամասներին:

ՙ20-ՐԴ ԴԱ­ՐԻ ՌՈՒ­ՍԱ­ԿԱՆ ՊԱՏՄ­ՎԱԾՔ՚ ԱՆ­ԹՈ­ԼՈ­ԳԻԱՆ

 

 

 

ՙՈ­գի-Նաի­րի՚ գե­ղար­վես­տի կենտ­րո­նը (տնօ­րեն՝ բա­նաս­տեղծ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Հրանտ Ա­լեք­սա­նյան) թարգ­մա­նա­կան հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րով (ՙԳեղarm՚ հան­դե­սի մա­տե­նա­շա­րով) լույս է ըն­ծա­յել ՙ20-րդ դա­րի ռու­սա­կան պատմ­վածք՚ ան­թո­լո­գիան, ո­րը կազ­մել է Վլա­դի­միր Սո­րո­կի­նը։

Subscribe to this RSS feed