[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երեքշաբթի, 04 Հունիսի 2019

ՙԻՄ ԿՅԱՆ­ՔԻ ԳԼ­ԽԱ­ՎՈՐ ՆՊԱ­ՏԱ­ԿԸ ԽԱ­ՂԱ­ՂՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ Է...՚

Մեր թղ­թակ­ցի զրու­ցա­կիցն է հա­մա­ռու­սա­կան ՙԿա­նա­ցի երկ­խո­սու­թյուն՚ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ, Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյան 3-րդ կար­գի պետ­խոր­հր­դա­կան Ե­լե­նա ՍԵ­ՄԵ­ՐԻ­ԿՈ­ՎԱՆ։

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀԵՏ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 4-ին հանդիպում է ունեցել Էռնեկյան խմբի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Խորխե Դել Ագիլա Էռնեկյանի հետ:

Subscribe to this RSS feed